Melkveehouderij

Melkveehouderij

Bedrijfsgeschiedenis

In 1988 is de melkveehouderij gelegen aan de Bollendonkseweg opgericht. In het kader van de ruilverkaveling ontstond de mogelijkheid om alle, toen nog, losse percelen bij elkaar in een kavel te krijgen. Hierdoor was het mogelijk om stallen te bouwen op het perceel die voldeden aan de gestelde standaard van 1988. Dit was echter niet het enige, door het samenvoegen van de verschillende percelen was/is het mogelijk om het melkvee van de melkveehouderij, bij goed weer, onbewerkt te beweiden.

In 2012, na een jarenlang vergunningstraject, is het windpark “Van Gogh” in gebruik genomen. Dankzij de samenwerking van een aantal collega boeren is het nu mogelijk om, op de grond van onder andere onze melkveehouderij, met 5 windmolens duurzame energie te produceren. Dit wordt op haar beurt weer gebruikt om bedrijven en inwoners van Etten-Leur te voorzien van stroom.

In 2014 was het tijd voor vernieuwing. De oude stal is gerenoveerd en er is een nieuwe stal bijgebouwd. Dit is een stal die voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij regels. In de nieuwe stal wordt gemolken met 2 melkrobots om de werkdruk te verlichten en het dierenwelzijn naar een hoger plan te tillen.

 

Huidige situatie

Op de boerderij worden 80 koeien gemolken en worden er 40 kalveren grootgebracht.

Het vee is gehuisvest in de twee stallen naast het woonhuis. De eerste stal is in 2014 gerenoveerd en is bestemd voor het jongvee. In de nieuwe duurzame stal zijn de melkkoeien gehuisvest. Zij worden hier gemolken door een melkrobot, een proces dat dag en nacht doorgaat. De koeien kunnen naar de robot komen wanneer zij dat willen, liggen op de koematrassen, eten in de stal en grazen in de weide. De koeien kunnen zelfs gebruik maken van een dubbele massage borstel. Kortom ze kunnen lekker op een natuurlijke manier hun gang gaan.

De koeien eten gras, hooi, maïs en krijgen brokjes. Het voer van de koeien wordt geteeld op de grond die rondom het bedrijf ligt, ongeveer 50 hectare grond waarvan 10 hectare natuurgrond. Dit creëert een heerlijk rustige omgeving.